НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ У ФОРМАТІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНА ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА «ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК»

130307_odesa_0117 травня 2016 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України пройшла Науковопрактична конференція у форматі відеоконференції, присвячена Всесвітньому дню електрозв’язку та інформаційного суспільства «Інформаційне суспільство та сталий розвиток», в якій взяли участь Президент Асамблеї – Євген Романенко та учений секретар – Ірина Чаплай.

На конференції були присутні науковці, викладачі вищих навчальних закладів, державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, докторанти, аспіранти, представники засобів масової інформації та інші.

Програма конференції, висвітлюючи найактуальніші наукові проблеми інформатизації суспільства, охоплювала розгляд наступних питань:

Ø інформаційне суспільство і освіта;

Ø інформаційне суспільство і наука;

Ø інформаційне суспільство і комунікації та ін.

Окрема увага була приділена обговоренню завдання удосконалення процесу використання сучасних технологій інформаційного суспільства та електронного урядування в органах публічного управління. Створення єдиної інформаційно-комунікаційної платформи органів державної влади та подальший розвиток інформатизації,  розбудова інформаційного суспільства в країні неможливі без ефективної міжвідомчої взаємодії на рівні інформаційних систем.  В її основі повинні лежати єдині стандарти,  що регламентують питання формування реєстрів і обміну даними між державними органами державної влади, бізнесом та громадянами.

За результатами роботи науково-практичної конференції буде опубліковано видання тез доповідей та повідомлень окремим збірником.

Дізнатися можна більше на сайті http://oridu.odessa.ua/

17.05.2016 3 17.05.2016 Одесса17.05.2016 Одесса 1