Міністерством юстиції України зареєстровано новий Науковий збірник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту

1515679888324016-001

Шановні колеги!

   Інформуємо вас, що Міністерством юстиції України зареєстровано новий Науковий збірник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту.

          Засновниками збірника є Інститут державного управління у сфері цивільного захисту та Приватне акціонерне товариство “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом”.

         Видання висвітлює історію, теорію, механізми державного управління, функціонування державної служби, місцевого самоврядування та розкриває актуальні проблеми галузі “Державне управління”.

         Періодичність видання збірника – один раз на рік.

         Статті публікуються англійською, українською, російською та змішаними мовами.

        Запрошуємо вас до співпраці та публікації статей у  Науковому збірнику Інституту державного управління у сфері цивільного захисту.

        З повагою, 

Президент Всеукраїнської Асамблеї

докторів наук з державного управління,

Завідувач кафедри публічного адміністрування  МАУП,               

д-р. наук з держ. упр., професор,

Заслужений юрист України  ,

Лауреат премії Президента України

для молодих вчених                                                  Є.О. Романенко