КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТНІХ ТА НАУКОВИХ ЗАКЛАДІВ

Шановні колеги!

 

Щоб бути досвідченим, сучасним, прогресивним та інноваційним управлінцем, необхідно постійно удосконалювати знання і професійну майстерність, накопичувати і узагальнювати передовий міжнародний досвід управління, перебувати у творчому пошуку! Згідно зі ст. 50 ЗУ «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII: «Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством»!

Міжрегіональна Академія управління персоналом (далі – МАУП) на базі кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом організовує курси підвищення кваліфікації для педагогічних працівників освітніх та наукових закладів відповідно до ліцензії  з напряму спеціальності 073 «Менеджмент» за програмою «Реальність неможливого: школа без проблем», яка включає 6 модулів:

1.    Нормативно-правова база регулювання закладів освіти в умовах реформування їх структури і статусу: новації та перспективи розвитку

2. Особливості планування, організації та фінансування діяльності сучасних закладів освіти різних форм власності згідно концепції НУШ

на прикладах передового досвіду

3. Сучасні інформаційно-комунікативні технології в освіті

4. Агенти змін (Психологічна складова ефективного керівництва закладом освіти)

5. Дитиноцентризм як основа компетентності (Психологічна складова роботи з учнями)

6. Педагогіка партнерства (Психологія ефективної взаємодії учасників процесу шкільного навчання)

Теоретичні модулі будуть презентовані он-лайн, практичні – інтенсив.

Заявки за тел.: (063)951-78-55, Ірина Віталіївна, або на e-mail: [email protected]

Детальніше на сайті МАУП за посиланням: http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/kursi-pidvishhennya-kvalifikacii.html

Запрошуємо на навчання.

З повагою,

Президент Всеукраїнської Асамблеї

докторів наук з державного управління,

д-р. наук з держ. упр., проф.,

Заслужений юрист України              Є.О. Романенко