Колектив громадської наукової організації “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління” щиро вітає Євгена Олександровича РОМАНЕНКА з призначенням на посаду проректора з наукової роботи Національного авіаційного університету!

Колектив громадської наукової організації “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління” щиро вітає Євгена Олександровича РОМАНЕНКА, президента, доктора наук з державного управління, професора, Заслуженого юриста України з призначенням на посаду проректора з наукової роботи Національного авіаційного університету!

Є.О. Романенко є провідним науковцем в Україні в галузі державного управління. Має вагомий науковий доробок із цитованих праць у понад 250 джерелах (https://scholar.google.com.ua/citations?user=qOFoW60AAAAJ&hl=ru): у Google Scholar h-індекс = 10; i10-індекс = 11; у Scopus h = 4.

Здійснює високоякісну науково-експертну діяльність, зокрема, є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм з публічного управління та адміністрування. Член об’єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук.

Засновник та керівник Наукової школи професора Євгена Романенка, під його особистим науковим керівництвом захистили дисертації 4 доктори наук та 11 кандидатів наук з державного управління.

Пишаємося здобутками Є.О. Романенка!

Щиро бажаємо професійних та творчих звершень!