Керівництво Асамблеї приняло участь в ХІV регіональній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України»

        

         18 травня 2017 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася ХІV регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України», у якій взяли участь Президент Асамблеї, д-р. наук з держ. упр., професор, Заслужений юрист України – Євген Олександрович Романенко та Виконавчий директор Президії Асамблеї, канд. наук з держ. упр. – Ірина Віталіївна Чаплай з доповіддю на тему «Міжнародний досвід формування маркетингової політики діяльності органів державної влади як засіб транспарентності публічного управління».

         Мета конференції: обговорення найбільш актуальних питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України, визначення головних напрямів діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, в контексті європейського вибору України, узагальнення досвіду співпраці та вироблення рекомендацій щодо її покращання.

         У заході взяли участь державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, науковці, експерти, викладачі вищих навчальних закладів, докторанти, аспіранти, здобувачі наукових ступенів, представники політичних партій, громадських організацій та засобів масової інформації, інші зацікавлені особи.

         Присутні обговорили актуальні проблеми державних перетворень,  в контексті євроінтеграційних процесів та шляхи їх розв’язання, на основі використання зарубіжного та вітчизняного досвідів і кращих практик; проаналізували особливості реалізації національних інтересів України, в умовах формування багатополярного світу; визначили соціокультурні чинники, в контексті реалізації євроінтеграційних прагнень України; запропонували шляхи удосконалення процесу європейської інтеграції України, крізь призму регіонального виміру міжнародного співробітництва.

         По закінченні заходу, з боку учасників, пролунали побажання продовжувати практику проведення на кафедрі аналогічних наукових заходів, зокрема, у вигляді засідань дискусійного клубу, або круглого столу.