Керівництво Асамблеї прийняло участь у конференції, на якій були обговорені питання державного управління соціальним розвитком

Похожее изображение

 

01 грудня 2017 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України пройшла Науковопрактична конференція «ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ І ГУМАНІТАРНИМ РОЗВИТКОМ», в якій взяли участь Президент Асамблеї Євген Романенко та Виконавчий директор Президії Асамблеї Ірина Чаплай з доповіддю.

На конференції були присутні науковці, викладачі вищих навчальних закладів, державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, докторанти, аспіранти, представники засобів масової інформації та інші.

Мета заходу – обговорення та висвітлення основних теоретико-методологічних та організаційно-правових засад управління соціальним розвитком.

Програма конференції, висвітлюючи найактуальніші наукові проблеми публічного управління, охоплювала розгляд наступних питань:

  • Економічні інструменти управління соціальним розвитком.

  • Соціальний захист та соціальна безпека людини і суспільства.

  • Соціально-політичний простір сучасності: проблеми та перспективи розвитку.

  • Політика щодо розвитку освіти, культури, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я в контексті реалізації секторальних реформ.

  • Трансформація соціальної політики в контексті децентралізації влади.

Окрема увага була приділена обговоренню завдання систематизації наукових знань з питань правової регламентації  державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Учасниками було зазначено, що, на сучасному етапі розбудови України як демократичної, соціальної та правової держави, існує назріла необхідність узагальнення вітчизняного та європейського досвіду нормативно-правового забезпечення діяльності державних та муніципальних інституцій, розробки пропозицій щодо реформування публічного управління, в контексті європейської інтеграції України.

За результатами роботи науково-практичної конференції, буде опубліковано збірник тез доповідей та повідомлень окремим збірником.

Дізнатися можна більше на сайті: http://www.dridu.dp.ua/