Запрошення до публікації у казахському збірнику партнера Асамблеї «Қазақстандағы PR және БАҚ. Ғылыми еңбеқтер жинағы» – «PR и СМИ в Казахстане. Сборник научных трудов»!

 

Шановні колеги!

У другій половині 2021 року, буде видано 21 номер збірника

«Қазақстандағы PR және БАҚ. Ғылыми еңбеқтер жинағы» – «PR и СМИ в Казахстане. Сборник научных трудов» видається при центрі ЮНЕСКО з журналістики та комунікації і кафедрі ЮНЕСКО, міжнародної журналістики і медіа в суспільстві КазНУ ім. аль-Фарабі, який є партнером громадської організації “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління”.

На конкурсній основі приймаються наукові роботи  казахською, російською, українською, киргизькою, англійською, німецькою мовами.

Термін здачі статей в 21 номер – по 13 червня 2021 р.

Збірники наукових статей виходять 2 рази в рік.

У лютому 2021 р. вийшов у світ 20 номер збірника «Қазақстандағи PR және БАҚ. Ғилимі еңбеқтер жінағи »-« PR та ЗМІ в Казахстані. Збірник наукових праць”.

У збірнику опубліковані статті по медіаграмотності і медіаосвіті, PR, комунікаціям, питанням гуманітарних наук. У книзі є спеціальна глава «Наукова творчість молодих», де опубліковані роботи молодих дослідників різних країн.

У 20 номері – статті українською, російською, українською та англійською мовами з Казахстану, Киргизстану, Росії, України, Ізраїлю, Швеції.

Вимоги, що пред’являються до статей:

Тексти обсягом не більше 7 сторінок представляються в електронній версії в редакторі Microsoft Word або в сумісних з ним, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, одинарний інтервал.

Текст повинен бути відредагований і підписаний автором із зазначенням П.І.Б. повністю, ступеня і звання, місця роботи і посади, телефонів, електронної адреси, країни.

Обов’язково додаються: ключові слова, резюме українською, російською та англійською мовами.

Роботи здавати на електронну адресу:

[email protected]

[email protected]