Закінчується набір статей до № 2(8) – квітень 2020 фахового електронного видання «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління»!

Експерт. № 4 (6) / 2019

 

Шановні колеги!

Інформуємо, що закінчується набір статей до № 2(8) – квітень 2020 фахового електронного видання із державного управління та права «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління»!

Видання висвітлює історію, теорію, механізми державного управління, питання функціонування державної служби, місцевого самоврядування та розкриває актуальні проблеми права.

Електронне наукове періодичне видання включено до Google Scholar, а, також, до міжнародних наукометричних баз: Turkish Education İndex (Турція), Polish Scholarly Bibliography (Польща), Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib.

Кінцевий термін подачі матеріалів– 27 березня 2020 року.

Статті надсилати на адресу: [email protected]

Інформація щодо видання на сайті: http://maup.com.ua/ua/ekspert.html

З повагою,

Головний редактор            Євген Олександрович Романенко