Електронне наукове періодичне видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» , яке видається під науковим керівництвом Асамблеї включено до Google Scholar та до міжнародних наукометричних баз

ex-2-2018

Електронне наукове періодичне видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» , яке видається під науковим керівництвом Асамблеї включено до Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_op3eoIAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F71og5-TKJgB9NaKU1ykomhNLYXRuSw8jdd0Z_JW9aAeBfdcCBYYpLUA7ByhWDox6z0jNlZLiGzGQRHLZTrNN32hx8veWIOafEugtB8_Tnt-sJTBb2HiAsiWt16lGDy5qiAHR3VTLZuE4wKuoqO2hWs6WQ2zXelqPgEf245rXL6Xo6cfliSR4G-50B4sToN0Z3iyrfSnSpAYgYJzyZNGEAVe1zVog , а, також, до міжнародних наукометричних баз:  Turkish Education İndex (Турція) http://www.turkegitimindeksi.com/Search.aspx?where=journal&field=all&text=Експерт:%20парадигми%20юридичних%20наук%20і%20державного%20управління, Polish Scholarly Bibliography (Польща) https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/57505, Eurasian Scientific Journal Index http://esjindex.org/search.php?id=3145, ResearchBib: http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2617-9660.