Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління» разом із провідними вітчизняними та міжнародними установами 07 грудня 2018 р. у м. Київ, на базі кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом МАУП проводитиме Міжнародну наукову конференцію «Сучасні аспекти модернізації освіти в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку» присвячену 30-річчю МАУП

Картинки по запросу конференція

Шановні колеги!

Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління» разом із провідними вітчизняними та міжнародними установами 07 грудня 2018 р. у м. Київ, на базі кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом МАУП проводитиме Міжнародну наукову конференцію «Сучасні аспекти модернізації освіти в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку» присвячену 30-річчю МАУП.

Мета конференції – вивчення та узагальнення досвіду підготовки керівників освітніх і наукових установ для вдосконалення основних напрямів управління навчально-виховним процесом на основі  інноваційних технологій і методів викладання.

В рамках конференції відбудеться презентація  КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПЕДАГОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  «РЕАЛЬНІСТЬ НЕМОЖЛИВОГО: ШКОЛА БЕЗ ПРОБЛЕМ»

Секції конференції:

Секція 1. Модернізація системи вищої освіти в сучасних умовах світового інформаційно-інтеграційного процесу:

 1. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах сучасних економіко-соціальних реалій.

 2. Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти в країнах світу.

 3. Конкурентоспроможність освітніх послуг в контексті модернізації освіти.

 4. Організація навчання іноземних студентів в Україні.

Секція 2. Українські реалії і перспективи модернізації загальноосвітніх навчальних закладів:

 1. Психолого-педагогічні засади і практика цілісного педагогічного процесу в умовах реформування загальної середньої освіти в Україні.

 2. Сучасні підходи та інноваційні методи процесу навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: зарубіжний досвід та вітчизняні особливості.

 3. Методи роботи зі слабкими та невстигаючими учнями в ЗОШ.

 4. Особливості організації позаурочної роботи з учнями в умовах ЗОШ.

 5. Формування професійних компетентностей учителя в процесі загальноосвітньої діяльності школи.

Секція 3. Проблеми і перспективи модернізації системи дошкільної освіти:

 1. Сучасний стан і перспективи розвитку ДНЗ.

 2. Моделі формування професійних компетенцій майбутніх фахівців ДНЗ.

 3. Сучасне керівництво, управління, менеджмент системи дошкільної освіти.

 4. Професійний розвиток і підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ.

 5. Розвиток альтернативних форм надання освітніх послуг дітям дошкільного віку.

            Форма участі: очна, заочна.

Прийом матеріалів триває до 10 листопада 2018 року (включно). Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету такі документи:

1)  Анкету учасника конференції;

2)  тези доповіді українською, або російською мовами (див. Додаток 2);

3) відскановану (сфотографовану) квитанцію. Оплата здійснюється тільки після прийняття тез доповіді. Вартість участі у конференції становить 150 грн. Для співробітників МАУП – участь безоплатна. Усіх учасників буде забезпечено збірником тез конференції

Детальна інформація про конференцію міститься в інформаційному листі.

Запрошуємо до участі!!!