Вітаємо шановних колег із присудженням премії премії ім. Івана Франка в галузі інформаційної діяльності у номінації «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері»

Картинки по запросу вітаємо із державною нагородою

02 серпня 2018 р. у Державному комітеті телебачення та радіомовлення України відбулось засідання Комітету з премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності.

Премію ім. Івана Франка в галузі інформаційної діяльності засновано 2004 року, вона присуджується щорічно до дня народження Івана Франка – 27 серпня. Премією відзначаються автори нових оригінальних творів, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства.

Лауреатами премії імені Івана Франка 2018 року у номінації «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері» стали Романенко Євген Олександрович, Проректор Міжрегіональної Академії управління персоналом, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України, Козаков Володимир Миколайович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України, Ребкало Валерій Андрійович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України, Чаплай Ірина Віталіївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом та Рашковська Ольга Володимирівна, кандидат наук з державного управління за монографію «Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії» (ДП «Видавничий дім «Персонал», Київ, 2017).

На монографію отримані Рецензії відомих українських науковців: Т.В. Мотренка, д-р філос. наук, проф., акад. Національної академії педагогічних наук України;  В.І. Гурковського, д-р наук з держ. упр., проф. кафедри інформаційної політики та електронного урядування Національної академії державного управління при Президентові України О.М. Непомнящого, д-р наук з держ. упр., проф., акад. Академії будівництва України, проф. кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Вихід монографії у світ привітав М.Ф. Головатий, доктор політичних наук, професор, академік Міжнародної кадрової академії, заслужений працівник народної освіти України, лауреат премії ім. Івана Франка в галузі інформаційної діяльності.

В монографії досліджено теоретичну ідентифікацію понять “комунікація”, “соціальна комунікація”, “масова комунікація” та їх складових, у контексті сучасних дослідницьких підходів; визначено атрибутивно-системні властивості комунікації в публічному управлінні; обґрунтовано роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку комунікації у країнах європейського співтовариства; виокремлено та оцінено напрями посилення впливу громадянської комунікації на демократизацію системи публічного управління України; обґрунтовано напрями та шляхи використання маркетингових комунікацій у публічному управлінні.

Вітаємо шановних колег із нагородою, яка є гідною оцінкою їх особистого внеску в розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічної плідної педагогічної діяльності, високого професіоналізму.

Бажаємо здоров’я, добра, щастя, реалізації багатого досвіду на благо незалежної України!

 

 

З великою повагою й найщирішими побажаннями колектив Асамблеї.