ВІДБУЛАСЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ» (28 ГРУДНЯ 2017 Р., М. КИЇВ)

               Картинки по запросу мауп зима

             Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, разом із Міжрегіональною академією управління персоналом, Всеукраїнською академією публічного управління , Eastern European Development Agency та European Institute of Further Education
, виступила співорганізатором науково-практичної конференції за міжнародною участю «Сучасні виклики ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ», що відбулася в  м. Київ 28 грудня 2017 року. Ініціатором та головним організатором конференції виступила Міжрегіональна академія управління персоналом (далі – МАУП).

               Мета заходу – поглиблення теоретико-методологічних підходів, напрацювань вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань здійснення публічного управління і вироблення пропозицій щодо його вдосконалення, в контексті глобалізаційних процесів.

               У конференції взяли участь: наукові співробітники, викладачі вищих навчальних закладів, державні службовці, працівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, молоді вчені.

                На конференції із доповідями виступили: Президент Асамблеї, завідувач кафедри публічного адміністрування  МАУП, д-р. наук з держ. упр., професор, Романенко Є.О.; професор кафедри публічного адміністрування  МАУП, д-р. наук з держ. упр., доцент, Непомнящий О.М.; докторант кафедри публічного адміністрування  МАУП, канд. наук з держ. упр., Чаплай І.В. та аспіранти кафедри публічного адміністрування  МАУП: Власенко І.М., Нахкур Т.Ф., Гаврилов А.В.,  Лагунова І.А., Медведчук О.В., Митропан Т.К., Хараїм І.В., Шостак С.М., Кулава М.К., Лебєдєва Н.А.

             Основні тематичні напрями конференції:

  1. Теоретичні та організаційно-правові аспекти модернізації публічного управління;

  2. Проблеми розвитку та перспективи реформування системи місцевого самоврядування;

  3. Забезпечення підвищення кваліфікації кадрів та формування лідерства на державній службі.

               Свіжа інформація про стан та тенденції розвитку публічного управління в Україні сприятиме підвищенню кваліфікації спеціалістів галузі державного управління, забезпеченню широких можливостей для налагодження системної співпраці з організаціями, що їх напрямком діяльності є публічне управління, з метою налагодження ділових контактів з ними.

               В цілому, робота конференції була динамічною і сприяла плідним дискусіям та обміну думками. Учасникам та гостям заходу вдалось налагодити низку ділових контактів, задля обміну досвідом, розширення фахових зв’язків і ділових стосунків, поглиблення участі у відповідних європейських структурах, а, також, натхнення у науковій та інноваційній діяльностях.

              За результатами роботи конференції, буде опубліковано збірник тез доповідей.

              Дізнайтесь більше інформації на сайті МАУП: http://maup.com.ua