Відбулася міжнародна наукова конференція «Сучасні аспекти модернізації освіти в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку» присвячена 30-річчю МАУП

07 грудня 2018 року у МАУП відбулася міжнародна наукова конференція «Сучасні аспекти модернізації освіти в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку» присвячена 30-річчю МАУП, співорганізатором якої виступила громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління».

Доповідачами комунікативного зібрання були учені, директори/заступники шкіл, завідувачі дошкільних закладів, управлінці та адміністратори широкого профілю, аспіранти, студенти, представники громадськості.

Відкрив конференцію доктор наук з державного управління, професор Романенко Євген Олександрович, який у своєму виступі розповів про напрями підвищення ефективності вищої освіти у галузі публічного управління та адміністрування в Україні в умовах глобалізації.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся Бідзюра Іван Павлович, Директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук МАУП, який наголосив на вагомості проведення науково-практичних конференцій, присвячених питанням підготовки керівників освітніх і наукових установ для вдосконалення основних напрямів управління навчально-виховним процесом в Україні.

Також, конференцію привітали завідувач кафедри політології, соціології та соціальної роботи МАУП Головатий Микола Федорович та завідувач кафедри  професійної освіти та управління навчальним закладом МАУП Чаплай Ірина Віталіївна.

Учасники конференції доповідали про основні аспекти інтернаціоналізації вищої освіти в умовах сучасних економіко-соціальних реалій про конкурентоспроможність освітніх послуг в контексті модернізації освіти.

Також, у ході комунікативного заходу розглядалися питання зарубіжного досвіду формування сучасних підходів та інноваційних методів процесу навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: зарубіжний досвід та вітчизняні особливості, питання формування професійних компетентностей учителя в процесі  загальноосвітньої діяльності школи.

Учасники та слухачі конференції взяли участь у дебатах, під час яких обговорювали необхідність організації та проведенню безкоштовних навчальних семінарів для вивчення і впровадження навчально-виховних програм, спрямованих на підвищення професійної  майстерності педагогів та рівня розвитку їх вихованців. Учасники отримали кваліфіковані поради щодо створення ефективного освітнього багатовимірного середовища, що враховує індивідуальні особливості, схильності і здібності учнів, адже ефективність освітньо-виховного процесу визначається не тим, що робить вчитель, а тим, що під його керівництвом і за його допомогою роблять учні, самостійно і з цікавістю, яким є продукт їх індивідуальної і колективної діяльностей.

Окрім того, учасники презентували програму курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників освітніх та наукових закладів «Реальність неможливого: школа без проблем».

Конференція сприяла не тільки обміну думками та апробуванню наукових теоретичних напрацювань, але і стала слушною нагодою для неформального спілкування та налагодження професійних контактів.

За результатами проведення заходу підготовлена Резолюція з рекомендаціями та збірник матеріалів тез доповідей.

 

 

 

IMG_4415

 

 

IMG_4416

 

 

IMG_4417

 

IMG_4418

 

IMG_4419

 

 

IMG_4420

 

IMG_4421

 

IMG_4422

 

IMG_4423

 

IMG_4424

 

IMG_4429