Вийшов № 3(8) – червень 2017 (спецвипуск) англомовної версії фахового з державного управління збірника «Публічне урядування».

Обложка Публічне урядування 2

2016040112495288

 

 

                      Вийшов № 3(8) – червень 2017 (спецвипуск) англомовної версії фахового з державного управління збірника «Публічне урядування». Вихід збірника у світ привітали корифеї державного управління: Куйбіда Василь Степанович Президент Національної академії  державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України; Романенко Євген Олександрович – Головний редактор, Президент Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування МАУП, Заслужений юрист України; Афонін Едуард Андрійович, Засновник Української школи архетипіки доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри політичної аналітики та прогнозування Національної академії державного управління при Президентові України.

                  Примітною рисою         номеру, стало те, що він містить зміст доповідей VІІІ Теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю «Архетипіка й публічне управління: механізми та стратегії розв’язання конфліктів у сучасному світі», що відбувся  29 травня 2017 року у м. Києві, Україна. В матеріалах збірника «Публічне урядування» комплексно розглядається вплив архетипового фактору на вирішення проблем діяльності урядових структур, центральних і місцевих органів державної влади, притаманних їм функцій, а, також, соціальних сил, що утворюють ці структури.

                Електронну версію збірника можна завантажити за посиланням: http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/06/Публічне-урядування-3-8_англ.pdf