Вийшла з друку колективна монографія «Формування системи надання адміністративних послуг органами державної фіскальної служби України»

Безымянный

Вийшла з друку колективна монографія «Формування системи надання адміністративних послуг органами державної фіскальної служби України» професора кафедри публічного адміністрування МАУП  Акімової Л.М., доцента кафедри публічного адміністрування МАУП  Левчук С.М., професора кафедри публічного адміністрування МАУП  Акімова О.О. та кандидата технічних наук Кузьміна О.В.

Монографія рекомендована до друку Вченою Радою ДРІДУ НАДУ при Президентові України та Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Монографію прорецензували відомі науковці державного управління, права, економіки: Романенко Є.О. д-р наук з держ. упр., проф. (МАУП);  Якимчук А.Ю. д-р економ. наук., проф. (Національний університет водного господарства та природокористування); Кайдашев Р.П. д-р юр. Наук., проф. (МАУП).

Монографія присвячена питанням дослідження організаційно-правових засад надання адміністративних послуг органами державної фіскальної служби України, містить практичні рекомендації щодо класифікації адміністративних послуг, що надаються органами державної фіскальної служби України. Матеріали монографії можуть бути корисними як для працівників державної фіскальної служби України, так і для політиків, науковців, викладачів.

Із монографією можна ознайомитися тут.

Керівництво та колектив Асамблеї вітає щиро вітає авторів із виходом монографії і бажає талановитим викладачам і вченим нових звершень у науково-дослідницькій діяльності!