Вийшла в світ монографія «Research on investment and innovation activity in Ukraine: trends and problems» (Дослідження інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні: тенденції та проблеми) дослідника у сфері управління та економіки Богданенка А.І.

Монографія_Богданенко_English (1)

 

Під егідою Міжрегіональної Академії управління персоналом вийшла в світ монографія «Research on investment and innovation activity in Ukraine: trends and problems» (Дослідження інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні: тенденції та проблеми) дослідника у сфері управління та економіки Богданенка Анатолія Івановича.

Монографію прорецензовано вченими з державного управління: Є.О. Романенком – доктором наук з державного управління, професором;  О.М. Непомнящим – доктором наук з державного управління, професором; І.В. Чаплай –  кандидатом наук з державного управління.

Ключова особливість монографії полягає в тому, що, вирішуючи порушену проблему, раціонально поєднано як теоретичний, так і прикладний аспект, про що свідчить залучення до статистико-економічного аналізу масиву емпіричної інформації та обробка її із застосуванням широкого спектру сучасних методів пізнання. Спираючись на системний підхід, автором розглянуто теоретичні аспекти інвестиційної діяльності в Україні та закордном, визначено її сутність та основні проблеми. Виявлені форми інвестиційних взаємовідносин дали можливість сформулювати їх специфічні особливості. Оцінено вплив рівня інвестицій на розвиток економіки та доведено назрілу необхідність удосконалення фінансових механізмів реалізації інвестиційної діяльності, зокрема, на основі процесів децентралізації повноважень органів державної влади. Визначено, що ситуація, що склалася, нині, на ринку інвестиційної діяльності свідчить про важливість пошуку нових методологічних підходів до формування джерел фінансування економіки.

Щиро вітаємо колег з виходом цієї монографії.