Асамблея виступила співорганізатором IV Міжнародної науково-практичної конференції “Менеджмент якості: пошук і рішення”, яка відбулася в м. Касабланка (Марокко) 27-29 листопада 2018 р.

Асамблея разом із провідними міжнародними науковим установами виступила співорганізатором IV Міжнародної науково-практичної конференції “Менеджмент якості: пошук і рішення”, яка відбулася в м. Касабланка (Марокко) 27-29 листопада 2018 р. Конференцію організувала Регіональна Академія Менеджменту.

Актуальність обраної проблематики для проведення науково-практичної конференції не викликає сумнівів, оскільки характерною рисою функціонування суспільства та держави на сучасному етапі є зростання ролі менеджменту у державному управлінні, економіці, праві.

У роботі науково-практичної конференції взяли участь науковці, молоді вчені, аспіранти та студенти провідних вищих навчальних закладів та установ.

Учасниками заходу було відзначено, що ефективне функціонування сучасного суспільства та державних інституцій не можливе без збалансованої системи менеджменту якості рішень, удосконалення якої відбувається під впливом власне національних та інтеграційних процесів.

У тезах наукових доповідей піднімалися актуальні питання сталого зростання і розвитку, проблеми визначення факторів та критеріїв ефективності стандартизації, сертифікації і управління якістю товарів і послуг, актуальні проблеми державного і місцевого управління тощо.

Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.

Від Асамблеї у конференції прийняли участь її Президент Романенко Є.О. та Виконавчий директор Президії Асамблеї Чаплай І.В.