shved

Шведун Вікторія Олександрівна

Доктор наук з державного управління, професор

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Україна, Харків

Формування та розподіл рекламного бюджету фармацевтичного підприємства - 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2010

Механізми державного регулювання в сфері рекламної діяльності в Україні - 25.00.02 – механізми державного управління, 2017

Механізми державного управління рекламною діяльністю Механізми державного управління в туристичній галузі Державне управління у сфері цивільного захисту Ризики в державному управлінні
  1. 1. Шведун В. О. Нормативно-правові засади державного регулювання рекламної діяльності в Україні / В. О. Шведун // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 21. – С. 125–129. 2. Шведун В. О. Розвиток системи державного управління в сфері рекламної діяльності в Україні / В. О. Шведун // Теорія та практика державного управління. – 2014. – № 4(47). – С. 90–97. 3. Шведун В.О. Досвід країн Європейського Союзу щодо державного управління рекламною діяльністю / В.О. Шведун // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6(168). – С. 84–90. 4. Шведун В. О. Організаційно-правове забезпечення державного регулювання інформаційної безпеки реклами / В. О. Шведун // Безпека інформації. - 2015. - Том 21. - № 2. - С. 174-177. 5. Шведун В. О. Механізми державного впливу на розвиток сфери рекламної діяльності в Україна в сучасних умовах : монографія / В. О. Шведун. - Х. : НУЦЗУ, 2016. - 250 с. 6. Shvedun V. Assessment of Ukraine’s national security taking into account practical experience of the EU countries / V. Shvedun // East European Scientific Journal. – 2016. – № 11(15). – Vol. 2. – P. 119–123. 7. Шведун В. О. Використання статистичного моделювання для визначення перспективної кількості недотримань рекламного законодавства / В. О. Шведун, С. В. Хламов // Актуальні проблеми економіки – 2016. – № 10 (184). – С. 389–396. 8. Shvedun V. O. The role of international trade relations in implementation of the EU Common Foreign and Security Policy / V. O. Shvedun // Virtus. 2017. - № 11. – P. 276 – 278. 9. Шведун В. О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні : монографія / В. О. Шведун. - Х. : НУЦЗУ, 2017. - 154 с. 10. Шведун В.О., Ахмедова О.О. Державне регулювання економічного потенціалу українських Карпат щодо розвитку туристичних та рекреаційних послуг/ Шведун В.О., Ахмедова О.О. // Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – Вип. 1(8). – С. 219–224. 11. Шведун В.О., Надьон О.В. Державна система забезпечення кібербезпеки: особливості формування та впровадження/ Шведун В.О., Надьон О.В. // Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. – Вип. 1 (10). – С. 308–312.