Безымянный

Чухно Інна Анатоліївна

Кандидат наук з державного управління, доцент

Харківський національний медичний університет

Україна, Харків

Механізм державного управління розвитком сільських територій України - 25.00.02 «Механізми державного управління», 2011

- ,

– державне регулювання регіонального розвитку; – державне регулювання територіального розвитку, розвитку сільських територій; – соціально-економічний розвиток територій;– інноваційні підходи до управління територіальним розвитком; – маркетинг територій; – громадське здоров’я, економічні та управлінські аспекти системи охорони здоров’я; – медико-соціальні аспекти охорони здоров’я
  1. Чухно І.А. Роль інновацій в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону / І.А. Чухно // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – №7. – С. 124-127. Чухно І.А. Інноваційні підходи в управлінні регіональним розвитком / І.А. Чухно // Теорія та практика державного управління. – 2015. – Вип. 1(48). – С. 165-170.Чухно І.А. Особливості становлення та основні проблеми державного управління розвитком сільських територій України / І.А. Чухно // Публічне управління: теорія та практика. – 2014. – № 3. – С. 219-224.Чухно І.А. Основні напрями державного управління регіональним розвитком на засадах сталості / І.А. Чухно // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – №6. – С. 136-140.Чухно І.А. Визначення джерел фінансово-економічного забезпечення державного управління розвитком сільських територій в сучасних умовах / І.А. Чухно // Ефективна економіка. – 2015. – №3. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_3_43Чухно І.А. Медико-соціальне значення та організація психологічної допомоги та соціальної адаптації учасників бойових дій та членів їх сімей у сучасних умовах / І.І. Черенеко, І.А. Чухно // Международный невроло-гический журнал. – 2017. – № 5 (91). – С. 127-131.Чухно І.А. Епідеміологічні та клінічні аспекти наслідків черепно-мозкової травми / І.І. Черенеко, І.А. Чухно // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. – № 4. (74). – С. 5-11.Чухно І.А. Медико-соціальні наслідки перенесеної бойової черепно-мозкової травми / І.І. Черенеко, І.А. Чухно // International Journal of Innovative Technologies in Social Science. – 2018. – 1(5) February. – С. 26-29.Чухно І.А. Громадське здоров’я: змістовно-управлінський аспект / В.А. Огнєв, І.А. Чухно // Україна. Здоров’я нації. – 2018. – № 3 (50). – С. 58-60.Chukhno I.A. The Comparative Characteristic of Quality of Life in Patients with Distant Consequences of Combat Brain Injury / I.I. Chernenko, I.A. Chukhno // Current Opinion in Neurology. – 2018. – Vol.2. – Ins.4. – 500-505 р.