Новый рисунок (2)

Чуприна Олена Оскарівна

Кандидат наук з державного управління, доцент

,

Організаційно-економічні методи державної політики текстильної галуз - 25.00.05 - галузеве управління, 2003

- ,