Новый рисунок (2)

Черниш Олена Іванівна

Доктор наук з державного управління, професор

,

- ,

Теоретико-методологічні засади формування нових механізмів державного регулювання в сфері соціально-значимих послуг - 25.00.02 - механізми державного управління, 2006