Новый рисунок (2)

Хороших Вікторія Валеріївна

Кандидат наук з державного управління, доцент

,

Стратегія розвитку муніципальної власності місцевого самоврядування - 25.00.04 - місцеве самоврядування, 2008

- ,