Новый рисунок (2)

Токарева Валентина Іванівна

Доктор наук з державного управління, професор

,

- ,

Теоретичні і практичні засади формування і розвитку механізмів державного регулювання підготовки управлінського персоналу в Україні - 25.00.02 - механізми державного управління, 2006