Новый-рисунок-2

Новікова Наталя Леонідівна

Завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, доцент

Київський національний торговельно-економічний університет

Україна, Київ

Організаційно-економічні умови соціального відродження села - 08.00.03, 2006

Державне регулювання економічних інтересів аграрної сфери - 08.00.03, 2016