Новый рисунок (2)

Маляренко Тетяна Анатоліївна

Доктор наук з державного управління, професор

,

- ,

Механізми попередження соціальних конфліктів у системі управління економічною безпекою держави - 25.00.02 - механізми державного управління, 2011