lyah

Лях Юлія Іванівна

Доктор філософії, асистент кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університета міського господарства ім. О. М. Бекетова

Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Україна, Харків

Комунікативна парадигма організації взаємовідносин суб’єктів і об’єктів публічного адміністрування - , 2021

- ,

Комунікації у сфері публічного управління та адміністрування, громадський контроль, взаємовідносини органів влади з громадськістю
  1. Лях Ю.І. До питання становлення публічного адмініструванняв Україні: історичний та понятійний аналіз / Ю.І. Лях // Теорія та практика державного управління.– Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. – №1(60). – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-1/doc/1/09.pdf
  2. Лях Ю.І. Вплив процесів глобалізації на розвиток суб'єктів і об'єктів публічного адміністрування в Україні/ Ю. І. Лях // Проблеми управління. — Мінськ: Вид-во Ак. упр. При президентові Республіки Білорусь, 2018. — №2(68). — С.150-156 — Режим доступу : file:///C:/Users/user/Desktop/Статья%20на%20печать/27.03.2018%20Беларусь/Лях.pdf
  3. Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: методологія та практика : [кол. моногр.]. Вплив процесів глобалізації на розвиток суб'єктів і об'єктів публічного адміністрування в Україні / Ю.І. Лях // Х.: Вид-во Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2019.
  4. Лях Ю.І. Комунікативна політика як основа організації взаємовідносин суб'єктів і об'єктів публічного адміністрування / Ю.І. Лях // Публічне адміністрування: теорія та практика: електронний збірник наукових праць. — Дніпро : ДРІДУ, 2018. — вип. 2(20). — С. 1-15. — Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-02(20)/4.pdf
  5. Лях Ю.І. До питання адаптації прогресивних західних концепцій публічного адміністрування в умовах України / Ю.І. Лях // Держава та регіони. Серія: Державне управління : наук. – вир. журн. — Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2019. — Випуск 1. — С. 70-75. — Режим доступу : http://www.pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2019/15.pdf
  6. Гайдученко С.О., Лях Ю.І. Інновації у державному управлінні: неопарламентаризм в умовах інформаційного суспільства / С. О. Гайдученко, Ю. І. Лях // Восточно-Европейский Научный Журнал (East European Scientific Journal). — Варшава, Польща, 2019. — Режим доступу : https://eesa-journal.com/forma-priema-statyi/