Новый рисунок (2)

Любчук Ольга Константиновна

Доктор наук з державного управління, професор

,

- ,

Теоретико-методологічні засади державного управління неперервною освітою в Україні та її регіонах - 25.00.02 - механізми державного управління, 2011