Новый рисунок (1)

Комар Юрій Миколайович

Доктор наук з державного управління, професор

,

- ,

Наукові засади інноваційних механізмів державного управління підготовкою студентів управлінських спеціальностей - 25.00.02 - механізми державного управління, 2009