Новый-рисунок-1

Козловський Євген Вікторович

Кандидат наук з державного управління, доцент

Київський національний університет культури і мистецтв, доцент кафедри міжнародного туризму

Україна, Київ

Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні - 25.00.02, 2008 р.

- ,

державне управління, правове регулювання, туризм, інформаційні технології
  1. 1. Козловський Є.В. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб. / Є. В. Козловський. – К. : “Центр учбової лiтератури”, 2015. – 272 с. 2. Козловський Є.В. Особливості вибору організаційно-правової форми туристичного підприємства в Україні // Географія та туризм: Наук. зб. – К. : Альфа-ПІК, 2015. – Вип. 34. – С. 154-164. 3. Козловський Є.В. Правове регулювання договірних відносин між туристичним підприємством і споживачем туристичних послуг // Географія та туризм: Наук. зб. – К. : Альфа-ПІК, 2016. – Вип. 35. – С. 16-25. 4. Козловський Є.В. Співробітництво України та Всесвітньої туристичної організації як один з інструментів реалізації державної туристичної політики // Публічне урядування : збірник. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2016. – № 3(4). – С. 72-80. 5. Козловський Є.В. Роль держави у процесі спрощення та гармонізації туристичних формальностей // Публічне урядування : збірник. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2016. – № 4(5). – С. 101-109. 6. Козловський Є.В. Основні напрями діяльності Всесвітньої туристичної організації як спеціалізованої установи ООН [Електронний ресурс] // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2017. – № 2. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1030. – Заголовок з екрану. 7. Козловський Є.В. Законодавче забезпечення туристичної діяльності в іноземних державах [Електронний ресурс] // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2017. – № 4. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1061. – Заголовок з екрану.