Новый-рисунок-1

Козаков Володимир Миколайович

Доктор наук з державного управління, професор

Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин

Україна, Київ

Інтеграція видів духовної культури соц.націй - ,

- 25.00.01 – теорія та історія державного управління,

Соціально-ціннісні засади державного управління, аксіологія державного управління