Новый-рисунок-1

Козаков Володимир Миколайович

доктор наук з державного управління, професор

Національна академія державного управління при Президентові України

Україна, Київ

- ,

Становлення та розвиток соціально-ціннісних засад державного управління в Україні - 25.00.01, 2008

філософія, теорія та історія державного управління, аксіологія державного управління