shvets

Ковальчук Вероніка Геннадіївна

Доктор наук з державного управління, професор

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Україна, Харків

Оперативне управління рівнем собівартості продукції підприємства цивільної авіації - 08.00.05 – Економіка, планування та організація управління народним господарством та його галузями, 1992

Методологічні засади державного управління регіональним розвитком в Україні - 25.00.02 – механізми державного управління, 2014

Управління соціально-економічним розвитком регіонів, формування регіональних стратегій розвитку в Україні, ефективність інвестиційної та інноваційної політики, антикризовий менеджмент, управління людськими ресурсами, бізнес-адміністрування
  1. 1. Ковальчук В.Г. Соціальна відповідальність бізнесу як невід’ємна складова загальнодержавного управління / В.Г. Ковальчук, М.І. Вербицький // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Х : Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2016. – № 2 (21). – С. 257-263. Web of Science. 2. Ковальчук В.Г. Управління регіональним розвитком: глобальний контекст / Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. Дніпропетровського РІДУ НАДУ. – Дніпро ДРІДУНАДУ, 2016. – Вип. 3(30)/ – С. 79-83. 3. Ковальчук В.Г. Удосконалення вітчизняного досвіду з формування та реалізації регіональних стратегій розвитку / Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 2 (7). (Серія «Державне управління»). 4. KovalchukV.G. Problems of strategic management of large and medium business in Ukraine / V.G. Kovalchuk, S.P. Ilnytska // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – Х : Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2017. – № 1 (22). – С. 85-90. Web of Science. 5. Ковальчук В.Г. Сучасні тенденції розвитку державного регулювання інноваційної сфери / Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – Вип. 1 (8). – C.130-139 (Серія «Державне управління»). 6. KovalchukV.G. Global financial system: risks and forecasts. /V.G. Kovalchuk, V.Ye. Khaustova, N.V. Demchenko, M.V. Volkova // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Х : Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2018. – № 1 (24). – С. 368-373. Web of Science. 7.Ковальчук В.Г. Концептуальні засади децентралізації в умовах трансформації державних фінансів / В.Г. Ковальчук, Г.В. Даудова, О.В. Курносов // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр.. – Х: Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2018. – № 3 (26). – С. 402-410. Web of Science. 8.Ковальчук В.Г. Ефективне державне управління в сфері податків – гарант соціально-економічного розвитку / В.Г. Ковальчук, П.В. Макогон // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. – Вип. 2 (11). – 482 с. (Серія "Державне управління"). – С. 338-343. 9. Ковальчук В.Г. Стратегічний менеджмент як інструмент підвищення управління фінансами в Україні / В.Г. Ковальчук, Г.В. Даудова, О.В. Курносов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. − Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. − Вип. 2(55). С.65-73. 10. Ковальчук В.Г. Комплексне прогнозування в системі стратегічної діагностики потенціалу підприємства / В.Г. Ковальчук, Г.М. Тарасюк, А.А. Сотник // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр.. – Х: Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2020. – № 2 (33). – С. 358-366. Web of Science. 11. Ковальчук В.Г. Innovative management in regional development: methodological aspects / В.Г. Ковальчук, Д.В. Найпак, А.С. Іванова, М.В. Волкова, К.С. Світлична // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр.. – Х: Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2019. – № 4 (31). – С. 366-374. Web of Science. 12. Ковальчук В.Г. Сучасні тенденції розвитку менеджменту персоналу, як елементу державної кадрової політики / В.Г. Ковальчук, А.О. Кулик // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2020. – Вип. 2 (13). – 520 с. (Серія "Державне управління"). – С. 372-382.