Новый рисунок (2)

Діденко Ніна Григорівна

Доктор наук з державного управління, професор

,

Взаємодія управління, влади і держави як предмет філософського аналізу - 09.00.03 - соціальна філософія і філософія історії, 2002

Теоретико-методологічні засади розробки та функціонування механізмів державного управління в системі соціального партнерства - 25.00.02 - механізми державного управління, 2008