фото

Дацій Олександр Іванович

Доктор економічних наук, професор

ПрАТ ВНЗ МАУП, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи

Україна, Київ

Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів - 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК, 2001

Ефективність інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві - 08.02.02 – економіка та управління науково-технічним прогресом, 2005

Інновації в економіці, економіка та управління підприємствами, розвиток науки «Публічне управління»
  1. 228 наукових праць, з них 15 навчальних посібників, 16 монографій