VG

Гурковський Володимир Ігорович

Доктор наук з державного управління, професор

ВГО «Центр досліджень проблем публічного управління»

Україна, Київ

Організаційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки - 25.00.02, 2004

Засади державної політики в сфері інформаційного суспільства в Україні: теоретичні та практичні аспекти - 25.00.01, 2011

Державне управління, протидія інформаційній агресії, національна безпека, протидія корупції
  1. Монографії: Національна безпека в умовах інформаційної та гібридної війни: Авт. кол.В.Куйбіда, В.Бебик, М.Дмитренко та ін. за заг.ред. В.Куйбіди і В.Бебика – К.: НАДУ, 2019 –384с. Статті: Special aspects of the exemption from criminal liability for corruption crimes in Ukraine Authors Andiy Borovyk Igor Kopotun Volodymyr Hurkovskyi Sposointe Trencin, 2019 ISBN: 978-80-89533-26-8 Особливості реформування професійної освіти наукова стаття Наковий вісник: державне управління, № 2 (2019), стор.42-48 Механізми кадрового управління в умовах ринку праці наукова стаття Mechanisms of personnel management in labor market conditions // Electronic scientific publication «Public Administration and National Security». -2019. - №5. https: // doi.org /10.25313/ 2617-572x-2019-5-5231 Competition in labor relations sphere наукова Social and Human Sciences.Polish-Ukrainian scientific journal,02 (19).- Available at: https // sp – sciences. іo. ua/s2650846| kovach valeria hurkovskyi volodymyr 2019. competition in labor relation s sphere. social and human science s polish-ukrainian scientific journal 02/19 (accessed 13 july 2019) Digitizing of strategic communications for an example of implementation of reforms Public management. – № 1(16). – 2019. – Р. 47–56. Ризики інвестиційної діяльності у сфері житлового будівництва в Україні наукова стаття Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека», 2018, №1 Формування антикорупційної політики в Україні Теоретико-метолодогічні питання правової модернізації державного управління та місцевого самоврядування в Україні : матеріали наук.-практ. Конф., м. Київ, Інститут законодавства Верховної Ради України, 27 грудня 2016 р. – Серія: «Законодавчі аспекти державного управління та місцевого самоврядування». – С.35–43. Вплив діджитал глобалізації на безпеку сучасної системи міжнародних відносин | Збірник за результатами міжнародної науково-практичної конференції «Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин», Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Окремі аспекти застосування країною-агресором медіа ресурсу проти України в умовах гібридної війни /Публічне урядування. – 2016. – № 1(2). – С. 78–88. Організаційно-правові засади забезпечення інформаційно-психологічної безпеки в контексті дослідження функціонування традиційних і конвергентних медіа Ефективність державного управління : зб. Наук. ау. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 40 / за а. аук. ау.-кор. НАН України В. С. Загорського, аук. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – № 40. – С. 116–126. (фахове видання)