Горник

Горник Володимир Гнатович

Доктор наук з державного управління

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

Україна, Київ

Державна промислова політика в умовах структурної трансформації економіки України - 25.00.02 – механізми державного управління, 2005

Розвиток державної політики забезпечення конкурентоспроможності національної економіки - 25.00.02 – механізми державного управління, 2011