Газорян фото сайт

Газарян Світлана Вікторівна

Доктор наук з державного управління, професор

Професор кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Україна, Харків

Механізм удосконалення регіонального управління в сфері зайнятості населення - 25.00.04 – регіональне управління, 2002

Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування: зміст, форми та методи - 25.00.03 – державна служба, 2011

Сфера наукових і прикладних інтересів охоплює питання, пов’язані з людським чинником у галузі публічного управління і адміністрування
  1. Опубліковано близько 100 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі, у зарубіжних виданнях