Bondarchuk

Бондарчук Наталія Володимирівна

Д.держ.упр., професор

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування

Україна, Дніпро

Моніторинг виробничих витрат у переробці сільськогосподарських продуктів - 08.07.02. – Економіка сільського господарства і АПК, 2004

Державна політика інноваційного потенціалу регіонів України - 25.00.02 – механізми державного управління, 2011

Формування та реалізація державної політики розвитку інноваційного потенціалу України. Вирішення проблем формування та реалізації державної політики, у тому числі освітньої. Дослідження іноземного досвіду реалізації політики у сфері вищої освіти та можливість її адаптування до сучасних вимог розвитку. Модернізація системи державного управління та розбудова моделі «активного громадянського суспільства»
  1. Основні наукові праці 1. Бондарчук Н.В. Державна політика розвитку інноваційного потенціалу регіонів України: теорія, методологія, механізми управління[ Монографія] Донецьк: Юго-Восток, 2011. – 406 с. 2. Haidai O., Bahorka M., Satyr L., Bondarchuk N., Yurchenko N. Complex procedure for implementation of the strategy of competitiveness ensuring of Ukraine’s agrarian sector. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2019. Vol. 41, iss. 4. P. 537–546. 3. Roman I. Blahuta, Zoriana Ya. Kovalchuk, Nataliia Bondarchuk, Oleksandra Kononova, Hanna Ilchenko. Financial Resources and Organizational Culture as Determinants for Competitive Strategy of Enterprises International Journal of Economics and Business Administration Volume VII, Issue 4, 2019 pp. 471-482 https://www.ijeba.com/journal/359 4. Petrova L., Viktorov B., Zakharchyn G., Bondarchuk N., Melnyk T. Innovative development network enterprises in the context of increasing the efficiency of financial and economic activity. Financial and credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2021, 4 (39), 320-327 5. Bondarchuk N.V., Vasiljeva L.M. Impact of operating costs on economic phenomena and the possibility of their optimization at processors / Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2 Riga: Publishung House “Baltija Publishing”. 2018. – pp. 40-46 6. Бондарчук Н.В. Державне регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві Публічне управління і адміністрування в Україні. 2020. Вип. 17. С. 36–40. 7. Бондарчук Н.В. Інвестиції та економічна безпека підприємства. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону ”2020, випуск 16, Т.1. C. 8-15. 8. Бондарчук Н.В. Роль державно-приватного партнерства у розвитку системи вищої освіти Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 8. С. 94-98 9. Бондарчук Н. В. SWOT аналіз в забезпеченні економічної безпеки аграрного підприємства. “Актуальні проблеми розвитку економіки регіону”. 2019, вип. 15, Т.1-2. C. 8-15 10. Бондарчук Н.В. Роль державно-приватного партнерства у розвитку системи вищої освіти. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 8. С. 94-98 11. Бондарчук Н. В. Удосконалення державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2018. Вип. 5. С. 32–36. Основні методичні праці 1. Васільєв С.В., Бондарчук Н.В., Макаренко А.П., Мельник Л.Л.Словник економічних термінів Дніпропетровськ: ДДАУ, 2005.- 192 с 2. Васільєва Л.М., Бондарчук Н.В. Бондарчук О.П.Бухгалтерський облік на малих підприємствах за спрощеною формою. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 2011. – 304с 3. Аграрний бізнес Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Катан Л.І., Тараненко І.В., Бондарчук Н.В., Воловик І.А. та ін Дніпропетровськ: ДУЕП, 2009. – 236с. 4. Бондарчук Н.В. Васільєва Л.М., Бондарчук О.П.Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, Дніпропетровськ «Вид-во Свідлер А.Л», 2010. – 232с. 5. Бондарчук Н.В. Васільєва Л.М., Бондарчук О.П. Бухгалтерський облік. Навчально-практичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік». Дніпропетровськ: Біла К.О., 2013. – 188с. 6. Васільєва Л.М., Бондарчук Н.В. Бондарчук О.П. Історія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. Дніпро: Видавничо-поліграфічний центр «Гарант СВ», 2017. – 224с.