devochki

Андріяш Вікторія Іванівна

Доктор наук з державного управління, доцент

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Україна, Миколаїв

Внесок М.М. Аркаса у розвиток суспільно-політичної думки України - 23.00.01 – теорія та історія політичної науки, 2004

Модернізація механізмів державного регулювання етнополітичних процесів України в умовах глобалізації, спеціальність - 25.00.02 – механізми державного управління, 2017

Глобалізація, глобальне управління, децентралізація, етнополітичні процеси, муніципальні утворення
  1. Андріяш В.І. Фактори впливу на обсяги та структуру державних видатків // Андріяш В.І., Челяк О.В. / Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 278. – Т. 290. Державне управління. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2017. – С. 9-15.
  2. Андрияш В.И. Особенности государственного менеджмента в Украине в условиях евроинтеграции и децентрализации власти // Андрияш В.И., Евтушенко А.Н. – Статья опубликована в №44 (апрель) 2017 http://sci-article.ru/gryps.php?i=politologiya
  3. Андрияш В.И. Концепт децентрализации в категориальном аппарате политической науки // Андрияш В.И., Евтушенко А.Н., Лушагина Т.В. – Статья опубликована в № 45 (май) 2017 http://sci-article.ru/gryps.php?i=politologiya
  4. Андрияш В.И. Влияние конфликта на результаты деятельности государственной службы // Андрияш В.И., Агафонова Н.А. – Статья опубликована в №45 (май) 2017 http://sci-article.ru/gryps.php?i=politologiya