Кальныш фото сайт

Yuri Hryhorevych Kalnysh

Doctor of Science in Public Administration Professor

Professor of the Department of parliamentary and political management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Ukraine,

Priority areas, ways of implementation and prospects of Ukraine's state policy in the field of religious and church life - 25.00.01, 2001

Formation of the theoretical and methodological foundations of the political analysts in the public administration of Ukraine - 25.00.01, 2007

  1. Кальниш Ю.Г., Усаченко Л.М. Методологія наукових досліджень : Навчально-методичний посібник Л.М. Усаченко, Ю.Г. Кальниш. – К. : Вид-во НУБіП, 2013. – 125 с
  2. Кальниш Ю.Г. Політичний моніторинг суспільних реформ в Україні Актуальні проблеми внутрішньої політики: Науковий журнал: Додаток до "Вісника НАДУ" / Ред. кол. під кер. О.О.Рафальського, - К.: Вид-во НАДУ, 2004.- Вип. 1. – С. 79 – 89
  3. Кальниш Ю.Г., Малиновська Н.М. Особливості кадрового забезпечення політичної реформи в Україні Політична реформа – гарантія демократичного розвитку українського суспільства: Наук.-метод. Матеріали на допомогу лекторам /За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во. УАДУ, 2003. – С.112 – 124
  4. Кальниш Ю. Формування правової культури учасників виборчого процесу Вибори - шлях до демократичного суспільства: Метод. матеріали з питань виборчого процесу / За заг. ред. В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - С. 20 – 26
  5. Кальниш Ю. Українська Церква на порозі третього тисячоліття: проблеми й перспективи у відносинах із державою Зб. наук. пр. Української Академії державного управління при Президентові України. - К.: Видавництво УАДУ, 2001, Випуск 1, - С. 278-294
  6. Кальниш Ю. Пріоритетні напрямки розвитку системно-посередницької моделі державно-церковних відносин в Україні Зб. наук. пр. Української Академії державного управління при Президентові України. - К.: Видавництво УАДУ, 1998. - Випуск 1. - С. 200-204.